Dag allen,

Ik heb Woutertje Pieterse gelezen, maar ik herken geen duidelijke elementen uit de periode van de negentiende eeuw.
Zou iemand mij hiermee willen helpen? Ik heb al verscheidene naslagwerken gelezen, maar die zijn mijns inziens niet gedetailleerd.