Als ik in de nacht
de maan bewonder
en merk hoe hij schuift,
tegelijk me de hemel en de sterren

Dan is hij niet langer
een reflectie van de aarde
in de ogen van een god

Maar bekrompen vastgesponnen
in een gedroogd oliedoek;
en één met de dag is nu het achterhaalde donker.